Jezik, nazori in nadzor

author: Marko Stabej, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
introducer: Aleksander Bjelčevič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 3, 2012,   recorded: July 2012,   views: 3629
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Jezikovne in jezikoslovne ideologije so kompleksen in nehomogen pojav. Oblikujejo se v odvisnosti od zgodovinskih okoliščin, med seboj so povezane, hkrati pa delujejo razmeroma samostojno in dolgotrajno. Med opaznimi jezikovnoideološkimi potezami v slovenski jezikovni skupnosti so vprašanja ločevanja med domačim in tujim, vprašanje vrednotenja govorcev slovenščine in vprašanje vloge jezikoslovja.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2012_stabej_jezik_01.pdf (625.1 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: