Podobe ideologije v slovenski likovni umetnosti

author: Sarival Sosič, Mestni muzej Ljubljana
introducer: Aleksander Bjelčevič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 3, 2012,   recorded: July 2012,   views: 2294
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prevladujoče podobe ideologije v sodobni likovni umetnosti so predvsem tri. To so ideologija trgovine oz. tržnega gospodarstva, nato ideologija neoliberalnega, navidezno demokratičnega kapitalizma, in ideologija vojne kot agresivnega reševanja kakršnegakoli nesoglasja in razlik. Te tri ideološke sile, ki uravnavajo svet, bom predstavil na izbranih delih slovenskih avtorjev: slikarja Sama in Huiqin Wang, kiparja Mirsada Begića in Vere Stanković ter fotografa Mete Krese in Matjaža Rušta. Mnoga njihova dela se kritično odzivajo na omenjene ideologije sodobnega sveta, saj so ti umetniki občutljivi opazovalci in aktivni likovni zapisovalci podob.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Bostjan, February 28, 2013 at 6:52 p.m.:

Na OSX (safari) video ne dela.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: