Skrita ideologija v prevodih otroške literature

author: Nike Kocijančič Pokorn, Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
introducer: Aleksander Bjelčevič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 3, 2012,   recorded: July 2012,   views: 4504
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V mnogih družbah, tudi slovenski, so manipulacije, kulturni predsodki, asimilacije in namerna preoblikovanja prevodov pogosti: najbolj razvidni pa so ti posegi v prevodih otroške in mladinske literature. Takšno sistematično poseganje ciljne družbe v prevode bo prikazano na slovenskih prevodih, ki so nastali v prvem desetletju po koncu druge svetovne vojne. Posebna pozornost bo namenjena prevodu dela Bambi Felixa Saltena. Splošno bralstvo in strokovna javnost se večinoma ne zavedata, da so bila ta besedila spreminjana, zato ideološko spremenjene prevode še vedno ponatiskujemo in jih uvrščamo v osnovnošolska berila in učbenike za slovenski jezik in književnost.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: