Ideologija in slovenstvo

author: Mladen Dolar, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
introducer: Aleksander Bjelčevič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 3, 2012,   recorded: July 2012,   views: 3126
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pojem ideologije je večpomenski in problematičen, v vsakdanji rabi pa se uporablja bolj ali manj kot zmerljivka. Tekst poskuša podati nekaj zelo grobih historičnih napotil, opozarja na nastanek tega pojma pri Destutt de Tracyju in na njegovo kritično rabo pri Marxu. V nadaljevanju si vzame pod lupo pojma narod in kultura, preiskuje njune ideološke podmene in podaja nekaj historičnih ključnih primerov iz slovenske zgodovine, ki govorijo proti ustaljenemu klišeju o bistveni povezavi slovenske nacionalne identitete in kulture.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: