Družina v sodobnem slovenskem romanu

author: Alojzija Zupan Sosič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 20, 2011,   recorded: July 2011,   views: 3214
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Primerjava petih sodobnih slovenskih romanov (Ločil bom peno od valov Ferija Lainščka, Nespečnost Vinka Möderndorferja, Ime mi je Damjan Suzane Tratnik, Bildungsroman Aljoša Harlamova ter Nebesa v robidah Nataše Kramberger) je pokazala pestrost družinskih obrazcev: tradicionalnost dvostarševske družine ali sodobnost enostarševske družine namreč nista pogoja za usklajeno ali neusklajeno družinsko skupnost, saj k njeni usklajenosti najbolj prispevajo empatija, humor in toplina.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2011_zupan_sosic_druzina_01.pdf (3.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: