Pravljice, ki jih mladi starši pripovedujejo, pravljice, ki jih otroci poznajo

author: Anja Štefan
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 20, 2011,   recorded: July 2011,   views: 3614
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku avtorica na podlagi svojih pripovedovalskih izkušenj in na podlagi ankete, ki jo je opravila med slovenskimi tretješolci, razmišlja o poznavanju folklornih pripovedi in prisotnosti pripovedovanja v slovenskih mladih družinah. Opaža, da zavzemajo folklorne pripovedi med vsem ostalim čtivom, ki se ga otrokom ponuja ali ki si ga izbirajo sami, razmeroma majhen delež. K razširjenosti in prepoznavnosti folklornih pripovedi bistveno pripomorejo objava v slikanici, na CD-ju in v berilu. Med družinskimi člani, ki otrokom posredujejo pripovedi, izrazito izstopa mama. Pripovedovanje otroci omenjajo predvsem v zvezi s pravljicami, ki si jih odrasli izmišljujejo zanje – bodisi pred spanjem ali v povezavi s skupnim delom. Pripovedovanja, ki bi nadaljevalo verigo ustnega prenašanja slovenskih pripovedi, skoraj ni več zaznati. Neznatna znamenja, ki vendarle kažejo v to smer, bi bilo vredno raziskati.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: