Nekdaj pogoste v slovenskih družinah – jedi iz krompirja in fižola

author: Vera Smole, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 20, 2011,   recorded: July 2011,   views: 2751
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ker sta bila krompir in fižol kot glavni sestavini različnih preprostih jedi še do nedavnega redno na jedilniku slovenskih družin, nas bodo v prispevku zanimale pokrajinske razlike v pripravi jedi, kakor se kažejo skozi različnost oziroma pri-/ odsotnost poimenovanj zanje na štirih leksično-besedotvornih kartah s komentarji. Prikazani bodo narečni leksemi za naslednje (knjižne) pomene: fižol, krompirjevi žganci, pražen krompir in stročji fižol.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2011_smole_krompir_01.pdf (2.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: