Ženska čast kot obča zadeva

author: Mojca Ramšak, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 20, 2011,   recorded: July 2011,   views: 2685
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pojmovanje časti je družbeno, kulturno in zgodovinsko specifično. Čast je včasih sinonim za osebno integriteto, torej je odvisna od dejanj posameznikov, hkrati pa se lahko nanaša tudi na obnašanje celih skupin, npr. družin, plemen, verskih idr. skupnosti. V t. i. kulturah časti se od posameznika pričakuje, da bo odgovoren za vedenje drugih članov iste interesne skupine. To dovoljenje za skupinski družbeni nadzor pa v kontekstih patriarhalnih ureditev sovpada z zatiranjem žensk. Vsakokratni častni sistemi se odražajo tudi v jeziku, pri čemer so še zlasti zanimive metafore, ki jih uporabljamo s pripadajočo mimiko in gestikulacijo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: