Odnos med materjo in hčerjo v sodobni slovenski dramatiki – študija dveh primerov

author: Mateja Pezdirc Bartol, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 20, 2011,   recorded: July 2011,   views: 2836
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Večina psihologov, sociologov in kulturologov se strinja, da je odnos med materjo in hčerjo napet kot le malokateri odnos med dvema ženskama, saj med njima poteka neprestani boj med podobnostjo in različnostjo, ločevanjem in povezovanjem, odvisnostjo in neodvisnostjo. V prispevku bomo analizirali odnos med materjo in hčerjo v dramskem besedilu Za naše mlade dame Dragice Potočnjak, ki pogosto postavlja disfunkcionalne družinske odnose v središče svojega dramskega pisanja, ter Lep dan za umret Vinka Möderndorferja, v katerem razlike med materjo in hčerjo prikaže tudi generacijsko in glede na spremembe zgodovinskega konteksta.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2011_pezdirc_bartol_odnos_01.pdf (516.6 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: