Event: Academic Organisations » Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani » 47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2011 47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2011

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

SSJLK 2011 - Ljubljana   

47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2011

recorded by: Filozofska fakulteta

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je dvotedenska prireditev, ki jo že od leta 1965 organizira Oddelek za slovenistiko (do leta 2002 kot Oddelek za slovanske jezike in književnosti) v prvi polovici meseca julija. Namenjena je tujim slavistom, zlasti slovenistom - univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Udeležencev je vsako leto do 130 iz približno 25 držav, za tiste s slabšim predznanjem slovenščine pa poteka intenzivni tečaj jezika že teden dni pred uradnim začetkom prireditve.

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je tako v štirih desetletjih tisočim tujcem predstavil Slovenijo - mnogim je bila to motivacija za nadaljnje delo s slovenščino in širjenje avtentičnega vedenja o Sloveniji.

Krovna tema letošnjega seminarja je Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, pri čemer je pojem družina mišljen kompleksno – v najširšem smislu obstoja medsebojne povezanosti, druženja, soobstoja v prid vsakemu posamezniku in obenem celotne (z)družbe, društva, združenja. Človek kot socialno bitje potrebuje ob sebi drugega človeka od samega rojstva pa do smrti. Slovenski jezik z leksemom družina za najmanjšo celico družbe postavi v ospredje sociološko in ne biološke povezanosti ljudi v njenem okviru, saj besedni koren drug prvotno pomeni sopotnik, tovariš, torej tisti, ki te spremlja, pomaga, varuje. Znotraj te, po navadi tesne povezanosti se razvijajo razni bolj ali manj zapleteni medčloveški odnosi, ki so se prenesli tudi na druga področja, tako da se v družine družijo lahko tudi živali, rastline, jeziki, besede, črke, računalniki in še marsikaj. Letos nas bo torej zanimalo, kako se v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi odražajo in se vanje vpenjajo 1) odnosi znotraj ožjega pojma družine, torej med partnerjema, med starši in otroki, kot tudi širše: odnosi med spoloma in med generacijami, poimenovanja za sorodstvene odnose skozi zgodovino in v sodobnih narečjih, 2) stanje slovenske družine vseh tipov v sodobni in pretekli družbi, pomembna udejstvovanja slovenske družine, kot sta npr. glasbeno in športno, s tem pa njeno vključevanje kot celote ali posameznikov v razna združenja in društva, ter ne nazadnje 3) obkrožajoče jezikovne družine in pripadnost slovenščine slovanski, lahko pa bomo spoznali tudi kakšno zanimivo besedno družino.


Več o dogodku na domači strani: 47. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture


Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: