»Pájzhina« Jerneja Kopitarja in Žige Zoisa: prva povezava med slavističnim severom in jugom

author: Luka Vidmar, Scientific Research Centre, Slovenian Academy of Sciences and Arts
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Jan. 24, 2011,   recorded: July 2010,   views: 2575
Categories

See Also:

Download article icon Download article: Clanek_Vidmar.pdf (376.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V letih 1809–1814 je Jernej Kopitar s pomočjo barona Žige Zoisa oblikoval prvo transnacionalno mrežo evropskih slavistov. Najbolj zahteven del tega projekta je bila navezava stikov med patriarhom slavistike Josefom Dobrovskim v Pragi in dalmatinskim jezikoslovcem Francescom Mario Appendinijem v Dubrovniku. Kljub vojnam, slabo prepustnim državnim mejam, kontinentalni blokadi in tajnemu nadzoru pošte je Kopitarju in Zoisu uspelo vzpostaviti trajno korespondenco z Appendinijem, ki je omogočila obsežno izmenjavo novih ali neznanih podatkov, teorij in knjig med slavističnim severom in jugom.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: