Slovenska zemljepisna imena v luči etimologije

author: Marko Snoj, Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Scientific Research Centre, Slovenian Academy of Sciences and Arts
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Jan. 24, 2011,   recorded: July 2010,   views: 3132
Categories

See Also:

Download article icon Download article: Clanek_Snoj.pdf (719.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predstavljene so tri plasti slovenskih zemljepisnih imen, kot se pokažejo v luči etimologije. Najstarejša plast je substratna, predslovanska, najbolj razčlenjena in najobsežnejša je avtohtona, slovenska plast, tretja pa je adstratna in superstratna, ki vključuje imena, motivirana v sosednjih jezikih oz. jezikih kasnejših priseljencev na slovensko ozemlje. Težišče prispevka je na prikazu avtohtone plasti, ki je delno osvetljena tudi z imenotvornega vidika. Vse tri plasti in njihove podskupine so ponazorjene z ilustrativnimi zgledi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: