Ideja o literarni vzajemnosti med različnimi plemeni slovanskega naroda – včeraj in danes

author: Andrej Rozman, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Jan. 24, 2011,   recorded: July 2010,   views: 2275
Categories

See Also:

Download article icon Download article: Clanek_Rozman.pdf (377.1 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ideja o slovanski literarni vzajemnosti je v tridesetih letih 19. stol. odprla vprašanje tesnejšega kulturnega sodelovanja med slovanskimi narodi. Ob svojem nastanku je sprožila številne polemike in dvome o primernosti kulturnega povezovanja civilizacijsko, politično in gospodarsko tako različnih slovanskih narodov. Na prelomu 20. in 21. stol. je v spremenjenih političnih razmerah v svetu ponovno zaživela, vendar je njeno poslanstvo ponovno odvisno od številnih dejavnikov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: