Slovenščina kot orodje človeškega dialoga

author: Jože Ramovš, ANTON TRSTENJAK INSTITUTE of gerontology and intergenerational relations
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Jan. 24, 2011,   recorded: July 2010,   views: 2525
Categories

See Also:

Download article icon Download article: Clanek_Ramovs.pdf (373.8 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slovenščina in drugi slovanski jeziki opisujejo človekovo vzpostavljanje stika z drugimi ljudmi in z naravo z dvema izrazoma: izkustvo in doživljanje. Izkustvo govori o enostranskem (monološkem) raziskovanju in osvajanju, ki omogoča materialno blaginjo, doživljanje pa o dialoškem sožitju, ki omogoča celosten razvoj človekove osebnosti ter uravnotežen razvoj družbe v ohranjeni naravi. Drugi dve jezikovni prednosti slovenščine na področju osebnostne rasti in družbenega sožitja sta dvojina in osebno glagolsko tvorjenje stavkov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: