Primož Trubar in slovanski svet

author: dr. Vincenc Rajšp, Slovenski znanstveni institut na Dunaju/ Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Jan. 24, 2011,   recorded: July 2010,   views: 2600
Categories

See Also:

Download article icon Download article: Clanek_Rajsp.pdf (370.7 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Trubarjevo prevajalsko delo je bilo posvečeno v prvi vrsti Slovencem in južnim Slovanom. V predgovorih knjig v slovenskem in nemškem jeziku se je loteval različnih tem, ki so bile lahko verske narave, pojasnjeval pa je tudi druga področja. V nemškem jeziku je pojasnjeval razmere med Slovenci in južnimi Slovani ter težavami za širjenje reformacije. Slovencem je poleg utemeljevanja, da je reformirana cerkev prava, predstavljal tudi njeno razširjenost v Evropi, tako tudi med Slovani. Poznavanje slovanskega sveta v Trubarjevem času bo ponazorjeno na osnovi atlasa Abrahama Orteliusa, Theatrum Orbis Terrarum iz leta 1572.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: