Slovanstvo v junaških pesnitvah južnih Slovanov (19. stoletje)

author: Vladimir Osolnik, Faculty of Arts, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Jan. 24, 2011,   recorded: July 2010,   views: 2400
Categories

See Also:

Download article icon Download article: Clanek_Osolnik.pdf (373.3 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek obravnava zgodovino Slovanov, omembe njihovega imena/imen v zgodovinskih virih in pomen slovanstva v literaturi, predvsem v času individualne evropske in nacionalne južnoslovanske romantike v prvi polovici 19. stol., na dveh primerih reprezentativnih junaških pesnitev: Krsta pri Savici velikega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna in Gorskega venca črnogorskega, srbskega in južnoslovanskega vladarja, vladika in pesnika Petra II. Petrovića Njegoša, ki sta pomenili temeljni dejanji pri umetniškem, literarnem opisovanju zgodovine naroda in pri razvoju slovanske zavesti njunih slovenskih in črnogorskih bralcev.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: