Slovanstvo v zgodovini slovenskega jezika

author: Irena Orel, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Jan. 24, 2011,   recorded: July 2010,   views: 2577
Categories

See Also:

Download article icon Download article: Clanek_Orel.pdf (433.4 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek podaja kratek pregled izbranih (južno)slovanskih jezikovnih vplivov v zgodovini slovenskega (knjižnega) jezika. Nenamerno so izpričani že v srednjem veku (1428), od 16. stol. pa hrvaški kajkavski in istrsko-dalmatinski leksemi v prevodu biblije in slovarjih razlagajo ali zamenjujejo kranjske. Primerjalnoslovansko raziskovanje se krepi v prerodnem času od srede 18. stol. in se intenzivira z razvojem slavistike v 19. stol. Jezikovno približevanje in združevanje doseže vrh sredi 19. stol. v ilirizacijskih in slavizacijskih težnjah predvsem na koroško-štajerskem obrobju in se umiri ob koncu 19. stol.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: