Primerjalna analiza lika čarovnice v ruskih in slovenskih pravljicah – študija primera: Baba Jaga in Pehta

author: Milena Mileva Blažić, Faculty of Education, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Jan. 24, 2011,   recorded: July 2010,   views: 3185
Categories

See Also:

Download article icon Download article: Clanek_Blazic.pdf (398.4 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na osnovi primerjalne analize lika čarovnice, ruske Jage babe in slovenske Pehte, vidimo podobnosti in razlike. Četudi je slovenska Pehta poimenovalno bližja germanski Berhti, je vsebinsko povezana s slovansko Jago babo. Slovenski lik čarovnice kot Pehte ima več pozitivnih lastnosti kot slovanski in temelji na poligenetski teoriji, mozaično je sestavljen iz različnih intertekstualnih prvin. Slovenski lik čarovnice se je oddaljil od ruskega, ki je bil bolj namenjen odraslemu naslovniku, in je postavljen v visokogorsko okolje. Ob koncu 19. in v začetku 20. stol. je bilo visokogorsko okolje popularno v Srednji Evropi, npr. Heidi (1880–1881), prav tako so bile pogoste tudi pripovedi o pastirjih, predvsem zgodbe o dečku/ deklici, ki se odpravi od doma in se na koncu vrne domov, kjer se njihova vloga redefinira. Vmesne dogodivščine so osredotočene na pogum, iznajdljivost in poštenost otroka sirote – v dobesednem ali prenesenem pomenu. Jaga baba pomaga Vasilisi, tudi Pehta pomaga Kekcu in Mojci. Jaga baba in Pehta se navezujeta na dvainpoltisočletno literarno tradicijo lika čarovnice, ki je univerzalen, obenem pa se je zaradi univerzalnosti bil sposoben aplicirati v skoraj vse kulture z razliko, da je v vsaki kulturi razvil svoje specifične kulturne prvine.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: