Event: Academic Organisations » Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani » 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

SSJLK 2010 - Ljubljana   

46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010

recorded by: Filozofska fakulteta

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je dvotedenska prireditev, ki jo že od leta 1965 organizira Oddelek za slovenistiko (do leta 2002 kot Oddelek za slovanske jezike in književnosti) v prvi polovici meseca julija. Namenjena je tujim slavistom, zlasti slovenistom - univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Udeležencev je vsako leto do 130 iz približno 25 držav, za tiste s slabšim predznanjem slovenščine pa poteka intenzivni tečaj jezika že teden dni pred uradnim začetkom prireditve.

Namen prireditve je udeležencem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ki so osredotočena na vsako leto posebej izbrano krovno temo prireditve, ter posredovati in poglobiti njihovo jezikovno znanje in literarno ter kulturnozgodovinsko vedenje. Zato dopoldanski obvezni program, ki vključuje lektorate, predavanja, konverzacijo in izbirne jutranje tečaje, spremlja tudi bogat popoldansko-večerni program: ogled slovenskega filma, gledališke predstave, muzejev, galerij in knjižnic, glasbeni in literarni večeri, okrogle mize, ogledi Ljubljane in celodnevna strokovna ekskurzija v različne dele Slovenije. Udeležencem je dana tudi možnost priprave na izpit in/ali opravljanja izpita iz aktivnega znanja slovenskega jezika na osnovni ali visoki ravni.

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je tako v štirih desetletjih tisočim tujcem predstavil Slovenijo - mnogim je bila to motivacija za nadaljnje delo s slovenščino in širjenje avtentičnega vedenja o Sloveniji.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ki prireditev financira, omogoča večini kandidatov udeležbo s štipendijami - le-te so podeljene v tujih državah preko meddržavnih pogodb in sporazumov, neposredno slovenskim zamejskim organizacijam ali jih posameznikom podeli seminarski odbor.


Več o dogodku na domači strani: 46. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture


Categories

Reviews and comments:

Comment1 lingenfelter, August 8, 2023 at 4:49 p.m.:

It is quite thorough and contains a great deal of useful information. In addition, I'd like to introduce you to https://rocketbotroyale.com , an incredibly surprise amusement tool. Anyway, hope to continue to see the sharing from you in the future.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: