Ideja o slovanski vzajemnosti v zadnjih desetletjih 19. stoletja med znanostjo in ideologijo

author: Najda Ivanova, Faculty of Arts, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Jan. 24, 2011,   recorded: July 2010,   views: 2703
Categories

See Also:

Download article icon Download article: Clanek_Ivanova.pdf (400.9 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V panslavističnih razpravah 19. stol. se izoblikujejo teoretična načela slovanske standardologije in interlingvistike. Hkrati pa nastanejo politično ideologizirani načrti, ki na različne načine vplivajo na nadaljnjo zgodovino slovanskih jezikovnih standardov. Na Kollarjevi koncepciji o slovanski vzajemnosti, ki se je proti koncu 19. stol. razvila v neoslavizem, temelji interlingvistični načrt slovenskega filologa A. Bezenška. Na drugi strani pa sta ruska slovanofila A. Budilovič in A. Dobrjanskij ponudila načrt o uveljavljanju ruščine kot jezika nadetnične komunikacije. V pričujočem prispevku je na podlagi omenjenih načrtov analizirana ideologizacija slavističnega sociolingvističnega diskurza in prav tako tendence v izoblikovanju slovanske jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja v zadnjih desetletjih 19. stol.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: