Pomensko polje telo v slovenskih narečjih

author: Jožica Škofic, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Dec. 1, 2009,   recorded: July 2009,   views: 2697
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku je predstavljeno narečno besedje, povezano s pomenskim poljem človeško telo, zbrano za Slovenski lingvistični atlas (SLA), katerega prvi zvezek se pripravlja na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Prikazana je problematičnost in spremenljivost vprašalnice za SLA ter raznolikost gradiva, ki je bilo v zadnjih šestdesetih letih zbrano za ta projekt. Metoda jezikoslovne razčlembe gradiva in njegovega prikaza na jezikovni karti je ponazorjena z gradivom za vprašanje SLA V038 zanohtnica.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: