Podobe telesa v sedanji slovenski poeziji

author: Irena Novak Popov, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Dec. 1, 2009,   recorded: July 2009,   views: 2945
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Članek analizira in interpretira podobe telesa v izbranih pesniških zbirkah preteklega leta. Sedanjo slovensko poezijo ustvarjajo izobraženi svetovljani, zato tudi pomen telesa vzpostavljajo na ozadju poljudnih strokovnih govoric in kodov drugih umetnosti. V zapletenem pesniškem jeziku je mogoče razbrati konfliktno razmerje med posameznikovim samodoživljanjem, intimno izkušnjo in medijsko posredovanimi politično-propagandnimi sporočili, ki vso človeško resničnost reducirajo na nekaj družbeno koristnih funkcij. V etično in čustveno motiviranem vrednotenju, ironiji, groteski in potujitvi se razkrajajo fantazme: namesto zapovedanega ideala o srečnem, zdravem, lepem, mladem telesu pesniki izpostavljajo bolečino razsute, izgubljene, samoodtujene, stigmatizirane, marginalizirane osebe, ki se bori za občutenje resničnosti lastnega bivanja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: