Telo sodobnega plesa in njegov glas

author: Bojana Kunst, Faculty of Arts, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Dec. 1, 2009,   recorded: July 2009,   views: 2624
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Če telo sodobnega plesa analiziramo v razmerju do glasu, potem opazimo, da sodobni ples prekine prav s konvencijo molčečega telesa, ki pleše tiho in brez glasu. Plesno telo 20. stoletja odkrije svoj notranji glas. Ta ni povezan samo s tem, da plesno telo spregovori, pač pa predvsem z avtonomnostjo plešočega telesa, z razbitjem estetske hierarhije gibanja in moči jezika nad telesom. Avtorica odkritje glasu poveže s primeri iz slovenskega sodobnega plesa.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: