Telo in čustva v slovenskih jezikovnih metaforah z vidika kognitivnega jezikoslovja

author: Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Bielsko-Biala
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Dec. 1, 2009,   recorded: July 2009,   views: 2867
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku je na osnovi slovenskega jezikovnega gradiva predstavljena t. i. ljudska, torej neznanstvena razlaga telesa in telesnega doživljanja čustev. Tekst obravnava tudi dojemanje telesa in čustev v nezahodnih kulturah, ki je predstavljeno v jezikoslovnih in antropoloških razpravah ter primerjano s slovenskim oz. evropskim. Kljub temu da ljudje razpolagamo s približno enakimi telesi, o svojih čustvenih izkušnjah od kulture do kulture mislimo in govorimo z uporabo drugačnih metafor.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: