Koroško narečje v filmu (Prežihov Voranc: Boj na požiralniku, Pot na klop)

author: Zinka Zorko, Slovenian Academy of Sciences and Arts
recorded by: Filozofska fakulteta
published: March 29, 2009,   recorded: July 2008,   views: 4458
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V razpravi sta predstavljena dva filma: Boj na požiralniku in Pot na klop, posneta v koroškem mežiškem narečju. Prežihov Voranc je obe deli napisal v knjižnem jeziku, vendar številni narečni leksemi kažejo na avtorjevo globinsko obvladovanje koroške materinščine. Označitvi mežiščine na glasoslovni, oblikoslovni in skladenjski ravnini sledijo narečni dvogovori iz filma, primerjani z izvirnim Prežihovim besedilom.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: