Po poteh Cvetja v jeseni

author: Ana Prevc Megušar, Gimnazija Škofja Loka
recorded by: Filozofska fakulteta
published: March 29, 2009,   recorded: July 2008,   views: 3169
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Škofja Loka, tisočletno mesto z najbolje ohranjenim srednjeveškim jedrom v Sloveniji, leži na sotočju Poljanske in Selške Sore. Je upravno, gospodarsko in kulturno središče širšega območja, ki je nastalo in se razvilo na prehodu Sorškega polja v Škofjeloško hribovje pod strmim Lubnikom (1025 m) ter ob križišču cest proti Kranju, Ljubljani ter v Poljansko in Selško dolino. Zgodovinsko je mesto zaznamovalo škofovsko gospostvo s sedežem v Feisingu, ki je tu predstavljalo oblast celih 830 let. Danes je Škofja Loka turistično mesto z bogato naravno, kulturno in umetnostno dediščino. Med ljudskimi obrtmi najbolj izstopa peka »loškega kruhka«, med pomembnejšimi prireditvami pa sta oživitev Škofjeloškega pasijona in Venerina pot. S Škofjo Loko, predvsem pa s Poljansko dolino, je bil močno povezan tudi slovenski pisatelj Ivan Tavčar.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: