Iz besede v sliko in nazaj

author: Tanja Mastnak, ISH – Ljubljana Graduate School of the Humanities
recorded by: Filozofska fakulteta
published: March 29, 2009,   recorded: July 2008,   views: 2905

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Literarno besedilo je pogosto izhodišče za številne vizualne interpretacije v različnih medijih in knjižna ilustracija je ena izmed najbolj tradicionalnih oblik takšne interpretacije. V Sloveniji ima bogato tradicijo in je pogosto odločilno pripomogla k uveljavljanju priljubljenosti nekaterih besedil v slovenskem kulturnem prostoru. Prispevek analizira, kako je interakcija med tekstualnim in vizualnim pripomogla k uspešnosti najbolj priljubljenih otroških in mladinskih del v Sloveniji: Levstikovega Martina Krpana, Pavčkovega Jurija Murija v Afriki in Kovičevega Mačka Murija. Obenem pa predstavi nekaj primerov sodobne slovenske ilustracije, ki odražajo resnično kakovost izvirnih rešitev, ki temeljijo na bogati tradiciji te likovne zvrsti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: