Event: Academic Organisations » Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani » 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, Ljubljana 2008 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, Ljubljana 2008

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

SSJLK 2008 - Ljubljana   

44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, Ljubljana 2008

recorded by: Filozofska fakulteta

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je poletna prireditev, namenjena študentom, raziskovalcem, prevajalcem, publicistom in drugim, ki se v tujini strokovno ukvarjajo s slovenščino.

Zaradi interesov specifične ciljne publike se tudi razlikuje od drugih poletnih šol tujih jezikov, saj ne ponuja le poglabljanja splošnega jezikovnega znanja, temveč s premišljenim programom tečajev, predavanj, delavnic, vaj in popoldansko-večernimi prireditvami ter strokovnimi ekskurzijami razširja kulturne zmožnosti udeležencev. V večdesetletni tradiciji si je seminar pridobil bogate organizacijske izkušnje in ustvaril visoko kakovostno raven: na njem sodelujejo ugledni predavatelji, izkušeni lektorji ter prijazni asistentje.

Udeleženci seminarja pa s svojo radovednostjo vsako leto znova v ponujene dejavnosti vnašajo osebno zavzetost in soustvarjajo vzdušje celotne prireditve. Aktivne študijske počitnice v slovenski prestolnici tako postanejo prostor sproščenega ustvarjalnega utripa in priložnost za medsebojno spoznavanje ljudi sorodnih interesov.

Krovna tema letošnjega seminarja je Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji. Čeprav je literarno delo besedna umetnina in je njena primarna materija jezik, se vsakodnevno srečujemo z umetniškimi deli, kjer literatura prestopa meje svojega jezikovnega medija in postaja sestavni del filma, gledališke uprizoritve, glasbene popevke, umetniške slike, opere ipd. V letošnjem seminarju bomo tako razmišljali o tistih literarnih delih, po katerih so bili posneti slovenski filmi, razpravljali bomo o odnosu med dramskih besedilom in njegovo odrsko upodobitvijo, analizirali in poslušali uglasbene pesmi slovenskih pesnikov … , kar bomo v veliki meri vključili tudi v večerni program seminarja. Hkrati pa bomo spoznavali značilnosti jezika v gledališču in filmu, na televiziji, v publicistiki, oglaševanju ipd. Zato bomo poleg jezikoslovcev in literarnih zgodovinarjev kot predavatelje pritegnili tudi gledališke in filmske teoretike, muzikologe, sociologe, kulturologe in tako skušali z različnih vidikov osvetlili krovno temo. Naša razmišljanja pa se bodo dotaknila tudi širšega problema vloge in pomena umetnosti v mediatizirani družbi, kjer vsi, ne glede na to, od kod prihajamo, vedno bolj postajamo le del njenega globalnega spektakla.


Več o dogodku na domači strani: 44. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture


Categories
[syn]  3205 views, 37:45  
flagKaj počnejo »psi čuvaji«?Kaj počnejo »psi čuvaji«?
Sandra Bašić Hrvatin Sandra Bašić Hrvatin
comments2 comments 

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: