Prekmursko narečje v medijih

author: Mihaela Koletnik, University of Maribor
recorded by: Filozofska fakulteta
published: March 29, 2009,   recorded: July 2008,   views: 3972
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek se osredinja na rabo prekmurskega narečja v popularni glasbi ter analizo (a) prevoda zapisanega knjižnega besedila v prekmursko narečje v filmu Traktor, ljubezen in rock’n’roll in (b) filmskega govora v filmu Halgato. Izsledki kažejo, da je narečna podstava veliko bolj ekspresivna kot knjižnostandardna in da igralci, rojeni Prekmurci, v neposrednih dialogih govorijo narečno na vseh jezikovnih ravninah.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: