Naslovje v slovenskih tiskanih medijih: od izbesedilnih panaslovov do interpretativnih čeznaslovov

author: Monika Kalin Golob, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: March 29, 2009,   recorded: July 2008,   views: 3523
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek zarisuje razvojni lok stilistično ene najbolj zanimivih prvin slovenskega novinarskega stila: naslove in iz njih razvito naslovje kot besedilno enoto, ki omogoča branje časopisa »v kapsuli«. Zametke novega načina branja po naslovih začenjamo pri prvih slovenskih dnevnikih v zadnji tretjini 19. stoletja, se selimo v 20. stoletje, ki v polnosti razvije naslovje, in končujemo v sodobnosti, ko tabloidi s svojo tipografijo in izdelanim dodatnim tipom naslova, t. i. čeznaslovom, do konca izkoriščajo najbolj vidni del novinarskega besedila, prek katerega bralec vstopa (ali ne) v branje dnevnika.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: