Cvetje v jeseni

author: Miran Hladnik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: March 29, 2009,   recorded: July 2008,   views: 4266
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Tavčarjevo Cvetje v jeseni (1917) pripada dvema žanrskima tipoma kmečke povesti, idilični (zaradi poudarjenega folklornega interesa) in patriotski (zaradi deklarativnih nacionalnoozaveščevalnih izjav). Delo je hotelo biti zgled pomiritve nasprotij med mestom in vasjo, vendar eksotični poskus preselitve meščana na vas in poroka s kmečkim dekletom ne uspe. Sum, da pripovedovalec s stalnim sklicevanjem na preveliko ženinovo starost prikriva še neko drugo sporočilo povesti, se potrdi z identifikacijo naslovnega cvetja kot Parnassie palustre: metafora »cvetja v jeseni« se ne nanaša na junakovih 38, ampak na avtorjevih 66 let in simbolizira poleg pozne junakove ljubezni tudi avtorjevo v jeseni življenja vzcvetelo literarno ustvarjalnost.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: