Trije stavbni tipi in z njimi povezane zgodbe

author: Bogo Zupančič, Museum of Architecture and Design (MAO)
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 18, 2007,   recorded: July 2006,   views: 3073

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek se skozi predstavitve nekaterih meščanskih zgodb ukvarja s tremi stavbnimi tipi: nebotičnikom, stanovanjskimi vilami in kavarnami oziroma klubi, pomembnimi prostori urbanega življenja. V glavnih zgodbah se prepletajo usode pesnika Otona Župančiča in literarnega kritika Josipa Vidmarja, zgodba pisatelja Vladimira Bartola pa je nekoliko umaknjena v ozadje. V zgodbah se pojavljajo še arhitekta Vladimir Šubic in Janko Omahen, pa stavbenik Adolf Dukič, ekonomist Evgen Lovšin, slikarja Veno Pilon in Walter Bianchi ter drugi meščani iz obdobja med obema vojnama in deloma tudi po njej. Zgodbe se odvijajo v Ljubljani in nas včasih ponesejo v manjša mesta, kot je Ajdovščina, ali velemesta, kot je Pariz. Slovenski literati v preteklosti niso bili navdahnjeni samo z naravo, ampak tudi z mestom in njegovimi (ekscentričnimi) meščani, kar dokazujejo številne pripovedi. Tudi danes je tako: ni je dobre (meščanske) zabave (ali zgodbe) brez dobrega škandala, kot je to nekoč bila, na primer, Dukičeva ciganka v Ljubljani.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: