Ljubljana v romanih Milana Dekleve

author: Alojzija Zupan Sosič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 18, 2007,   recorded: July 2006,   views: 3593
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ljubljana je v romanih Milana Dekleve (1946), pesnika, pisatelja, dramatika in scenarista, predstavljena kot kronotop, ki s svojo strukturo zaprtih prostorov in preganjavico protagonistov nudi prebivališče ambivalentnim in/ali odtujenim meščanom. Njena najbolj sodobna podoba je izrisana v liriziranem romanu Pimlico (1998), žanrsko sinkretičnem romanu (lirizirani; ljubezenski, erotični, biografski roman in roman ključ), v katerem je lirizacija prevladujoči postopek modernistične govorice. Urbani romani (poleg Pimlica sta to še Oko v zraku in Zmagoslavje podgan) pripovedujejo tragikomično zgodbo meščanov, ki jih sedanjost napolnjuje s tesnobo, ublaženo le z begom v oddaljeno časoprostorje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: