"Povej mi, kje bi živel, in povem ti, kdo si!" Odnos Slovencev do življenja v mestu

author: Matjaž Uršič, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 14, 2007,   recorded: July 2006,   views: 4468
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Urbanizacija ne označuje le naraščanja števila prebivalstva na urbanih območjih in spremembe v načinu zaposlitve (deagrarizacije), temveč predpostavlja tudi t. i. »urbanost«, ki vključuje razširitev družbenih in vedenjskih značilnosti urbanega življenja. Po podatkih iz raziskav Slovenci kljub relativno intenzivnim procesom urbanizacije po drugi svetovni vojni še vedno kažemo precejšen odpor do življenja v mestu in dajemo prednost življenju na manj gosto naseljenih območjih. V prispevku bomo skušali predstaviti tako pozitivne kot negativne vidike specifičnega odnosa Slovencev do življenja v mestu in podati nekatere zaključke, ki kažejo na potrebe po spreminjanju dosedanjih bivalnih vzorcev.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: