Jezikovna opremljenost mesta in meščanov

author: Marko Stabej, Faculty of Arts, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 14, 2007,   recorded: July 2006,   views: 4437
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Nobeno mesto ne more ustrezno delovati brez jezikovnih sporočil. Dvojna narava jezika, sporazumevalna in identifikacijska, se kaže tudi na ravni mestnih javnih napisov oziroma mestne jezikovne pokrajine (kar je uveljavljajoči se pojem v sociolingvistiki). Podoba mestne jezikovne opremljenosti razkriva pisano paleto sobivajočih sporazumevalnih navad, ideoloških prepričanj in vrednot, pa tudi raven sporazumevalne in demokratične ozaveščenosti sporočevalcev. Dodatna razsežnost jezikovne opremljenosti mesta, ki se je samo bežno dotikamo, je vprašanje jezikovne zmožnosti in jezikovnega repertoarja oseb, ki so pooblaščene ali zadolžene za javno sporazumevanje. Vse te pojave ponazarjamo z nekaj primeri iz zgodovine in sodobnega trenutka slovenskih mest.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: