Nekatere skladenjske značilnosti spontano tvorjenih besedil govorcev Ljubljane

author: Mojca Smolej, Faculty of Arts, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 14, 2007,   recorded: July 2006,   views: 4664
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Članek se osredotoča na nekatere vidnejše besedilotvorne oz. skladenjske značilnosti spontano govorjenih besedil, ki so jih tvorili govorci Ljubljane. Obravnava stavčne strukture, v katerih ni izraženega ali polno uresničenega predikativnega člena, stavo ujemalnega pridevniškega prilastka, vlogo nekaterih zaimenskih besed, ki se funkcijsko približujejo splošnim besedilnim aktualizatorjem, in zvezo stavkov oz. funkcijsko udejanjanje povezovalca k.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: