Načini umeščanja sociolektov v diskurz slovenske literature

author: Andrej E. Skubic, Faculty of Arts, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 14, 2007,   recorded: July 2006,   views: 2917
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Besedilo obravnava različne načine, na katere se v specifičnem kontekstu slovenske kulturne zgodovine govorice različnih družbenih skupin (sociolekti) vključujejo v diskurz literature kot družbene ustanove. Pri tem se opira na Barthesov pojem pisave kot načina mišljenja literature oziroma razmerja med ustvarjanjem in družbo. Sociolekti so utelešenja pogledov različnih družbenih skupin na svet. Njihovo vstopanje v literaturo kot ustanovo, ki pomeni refleksijo družbe o sami sebi in svojih vrednotah, je pogojeno s specifičnimi kulturnozgodovinskimi dejavniki in je zmeraj močno nabito s pomenom.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: