Nekaj o razvoju in pomenu meščanstva

author: Damjan J. Ovsec
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 14, 2007,   recorded: July 2006,   views: 3898

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Brez meščanstva ne bi bilo ne slovenskega naroda ne samostojne države Slovenije. Meščanstvo ima za seboj dolgotrajen razvoj in se je v zgodovini spreminjalo in nadgrajevalo, dokler ni postalo v družbi vodilni in zelo kompleksni sloj. Meščanstvo predstavlja liberalizem, določeno formo, standarde, že zdavnaj (v renesansi) potrjene vrednote, kvaliteto, predstavo in samozavest o sebi, etiketo in hkrati notranji odnos do načina življenja: kaj se spodobi in kaj ne. Gre za ekonomsko vsaj srednje dobro stoječ sloj, ki nikoli ni predstavljal ekstremne finančne moči. V psihološkem smislu zaznamujejo meščanstvo trije »i-ji«: individuum, individualizem in individuacija. Čeprav je socialistična ideologija meščanstvo uničila, tako da pri nas ne predstavlja nobene kategorije več, lahko rečemo, da ga je nekaj vendarle preživelo v fizični obliki (arhitektura, spomeniki …) in v nekaterih (zasebnih) idejah. Kredo meščanstva je še vedno živ, saj je meščanski način življenja tak, da omogoča kvalitetno življenje tako individuumu kakor kolektivu. Njegov herojski vidik sta morala in avtoriteta.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: