Interkulturni vidik življenja v obmejnih mestih

author: Sonja Novak-Lukanović, Institute for Ethnic Studies
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 14, 2007,   recorded: July 2006,   views: 3563

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek bo predstavil rezultate raziskave Inštituta za narodnostna vprašanja, ki je v letu 2005 potekala med izbrano populacijo (šoloobvezni otroci in njihovi starši) v mestih ob slovensko-italijanski, slovensko-avstrijski in slovensko-madžarski meji (Nova Gorica, Gornja Radgona, Lendava). Izbrana obmejna mesta predstavljajo neke vrste »naravni laboratorij«, v katerem je večkulturnost objektivna realnost. Raziskovanje v takem laboratoriju pomeni opazovanje, zaznavanje, analiziranje odnosov med jeziki, med kulturami in posledično tudi med različnimi etničnimi skupinami. Izpostavljeni bodo rezultati, ki kažejo, kako posamezniki zaznavajo jezikovno in kulturno raznolikost v obmejnem prostoru, kjer živijo, in kako sprejemajo medkulturno komunikacijo – se učijo jezik sosednje države, poslušajo in prebirajo medije, razvijajo različne oblike sodelovanja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 deklica, February 5, 2008 at 3:02 a.m.:

Od kod je ta smešna gospa, ki govori takšne bedarije?? Znanstvenica? Lol...


Comment2 jojbiblajoj, February 5, 2008 at 4:54 a.m.:

Bombla, bombil, bibli; blabla, blabom, birekla, bomrekla, haha. De Saussire, obrni se v grobu. Noam Chomski, pojdi domov, rojena je nova zvezda sociolingvistike. Meja, jezik, ponev, kamen, drek, kulture, zgodovina, bebec, haha. Kje ste jo pa - tole gospo Lukanovic - nasli? Haloooo?????


Comment3 deklica, February 5, 2008 at 5:05 a.m.:

Pod kačjega kamna jezikom izpod blabla, brez dvoma. Da, ojojojbiblajoj, prav zares. Gospa menda predava prevajalcem in slavistom. Ja res, biblajojbormrekla, kaj bo zdaj iz onegasuverenegasloveneskgavejezikabiblajojbirekla? Znanost brez primere! Preboj! Ecce femina! Genialka! Naturščica.... Hudo...


Comment4 deklica, February 5, 2008 at 5:23 a.m.:

Po premisleku. Gospa ima prav. Ah jezikkulturagospodarstvoifrstrukturaobmejnaobmočjanihajeblablabla. Kje je bila gospa vprešjem življenju-pravlenkontekst? Poslušajte, kdo se tukaj zajebava z nami?


Comment5 Fanica, December 29, 2010 at 9:31 a.m.:

Lady Ga Ga, ga ... Pojem različnosti ... posega v samo notranjost. Kaj pomeni učenje drugega jezika? Urejanje različnosti? Gospa očitno malo meša pojme in discipline. No, po profesiji je menda sociolingvistka.

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: