»Vedno zvesta Slovenija«: Javni spomeniki ljubljanski in družbeni spomin

author: Božidar Jezernik, Faculty of Arts, University of Ljubljana
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 14, 2007,   recorded: July 2006,   views: 3215
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ljudje ne le pomnimo skupaj, temveč tudi pozabljamo kolektivno. Družbeni spomini so pogosto urejeni okrog različnih artefaktov, spomenikov itd. Postavitev spomenika tako daje podlago za ohranjanje spomina, njegova odstranitev pa podlago za pozabo na določeno zgodovinsko osebo ali obdobje. V 19. stoletju so mestne oblasti v Ljubljani začele postavljati javne »narodne spomenike«, ker so hotele napraviti vidno in s tem resnično tisto, česar tedaj ni bilo: distinktivno zgodovino in kulturo slovenskega naroda. V skladu z orwellovskim pogledom na preteklost so slovenske elite gledale na zgodovino kot na vir gradiva za politično apropriacijo, katere pravi cilj je bil nadzor nad sedanjostjo. To so poskušale dosegati s konstrukcijo in/ali dekonstrukcijo »herojev našega časa« (»Mi smo taki, kot so oni.«) in njim posvečenih spomenikov, s katerimi so jih »ovekovečili«. Ker so se slovenske elite 19. in 20. stoletja dobro zavedale moči spomina in še bolj premoči pozabe, so veliki politični prelomi pomenili tudi spremembo herojev in simbolov, pri čemer so včerajšnji heroji postali padli heroji (»Mi nismo taki, kot so oni.«).

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: