Mesto spodrezanih korenin

author: Andrej Brvar
recorded by: Filozofska fakulteta
published: May 14, 2007,   recorded: July 2006,   views: 2708

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Avtor skuša v eseju skozi zgodovinsko in družbeno dogajanje ugotoviti, zakaj je Maribor danes spet »mesto spodrezanih korenin«. Poglavitni razlog vidi v dejstvu, da je mesto v 20. stoletju kar trikrat spremenilo svojo identiteto: prvič po prvi svetovni vojni, ko je z vojaško akcijo generala in pesnika Rudolfa Maistra - Vojanova prešel iz nemških v slovenske oziroma jugoslovanske roke – takrat je zgubil svojo meščansko prepoznavnost; drugič z začetkom druge svetovne vojne, ko je zgubil svoj delavsko-meščanski profil, in tretjič leta 1991, ko je z razpadom Socialistične federativne republike Jugoslavije in formiranjem demokratične slovenske države zgubil svojo polproletarsko naravo z mnogimi lumpenproletarskimi značilnostmi. Osnovni družbeni problem Maribora, iz katerega posledično izhajajo vsi drugi problemi, je danes spet v »iskanju« oziroma nastajanju nove mestne identitete.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: