Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku"

author: Simon Krek, Jo┼żef Stefan Institute
published: Feb. 5, 2010,   recorded: June 2008,   views: 4457
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Od junija 2008 do decembra 2013 bo potekal projekt, ki ga financira Ministrstvo za solstvo iz sredstev evropskih strukturnih skladov in izvaja podjetje Amebis s petimi konzorcijskimi partnerji. Cilji projekta so digitalni jezikovni viri in jezikovnotehnoloska orodja za slovenski jezik. Najpomembnejsi med njimi so novi korpus besedil, leksikon besednih oblik, skladenjski razclenjevalnik, leksikalna baza, pedagoska slovnica in slogovni prirocnik za pomoc pri pisanju besedil. Podrobneje bodo predstavljeni posamezni cilji projekta, udelezenci v projektu in casovni okvir izvajanja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: