Uvodni nagovor

author: Kerim Kozhamberdiev, Embassy of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Austria/Republic of Slovenia
published: April 24, 2018,   recorded: April 2018,   views: 545
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Spoštovane gospe in gospodje!

Prisrčno vas pozdravljam na seminarju »Kako poslovati z Kazahstanom«. Najprej bi se rad zahvalil Javni agenciji "SPIRIT" in Kazahstansko-slovenskemu poslovnemu klubu (KSBK) za organizacijo tega dogodka. Upam, da nam bo današnji seminar omogočil ustrezno pripravo na kazahstansko-slovenski poslovni forum, ki bo potekal od 23. do 25. aprila 2018.

Leta 2017 je Kazahstan postal nestalni član Varnostnega sveta OZN, od januarja 2018 pa mu predseduje.

Kazahstan je postal prva država med državami SND in Vzhodne Evrope, ki jo je svetovna skupnost izbrala za Svetovno specializirano razstavo "EXPO-2017". V Kazahstanu je bil zgrajen uspešno delujoč model tržnega gospodarstva. Leta 2017 je država, potem ko je premagala negativne posledice svetovne krize, se vrnila na pot do stabilne rasti. Do konca leta 2017 je rast BDP znašala 4%, industrijska proizvodnja pa več kot 7%. Hkrati je v celotnem obsegu industrije predelovalna industrija presegla 40%. Uspešni razvoj Kazahstana je omogočil oblikovanje srednjega razreda. Revščina se je zmanjšala za 13-krat, stopnja brezposelnosti se je znižala na 4,9%.

Na podlagi socialno-ekonomskih uspehov države je civilni mir, medetnična in medverska harmonija, ki še naprej ostaja naša glavna vrednota. Kljub temu pa se jasno zavedamo, da so dosežki Kazahstana zanesljiva podlaga, ne pa jamstvo za jutrišnji uspeh. Obdobje "naftnega izobilja" je skorajda pri koncu in država potrebuje novo kvaliteto razvoja.

V skladu s Poslanico predsednika RK Nursultana Nazarbajeva ljudstvu Kazahstana "Nove priložnosti za razvoj v pogojih četrte industrijske revolucije" od 10. januarja 2018 nov kakovostni razvoj države, bi moral temeljiti predvsem na širokem uvajanju elementov "Industrijske revolucije 4.0".

Glede na vodilno vlogo Slovenije v regiji pri razvoju in izvajanje elementov "Četrte industrijske revolucije", lahko vaša država pomembno prispeva k doseganju ciljev, določenih v zgoraj omenjeni Poslanici državnega poglavarja Republike Kazahstan.

Kot veste, je lansko leto zaznamovala 25. obletnica vzpostavitve diplomatskih odnosov med Kazahstanom in Slovenijo.

Po razglasitvi Neodvisnosti Kazahstana je bila Slovenija med prvimi državami, ki so priznale suvereniteto naše države. 20. oktobra 1992 so bili vzpostavljeni diplomatski odnosi med Republiko Kazahstan in Republiko Slovenijo.

Med Kazahstanom in Slovenijo so tradicionalno prijateljski odnosi. Slovenija je dosledno podpirala prijavo Kazahstana za predsedovanje OVSE in izvedbo "Expo 2017" v Astani v Kazahstanu ter kandidaturo za mesto nestalne članice Varnostnega sveta ZN za 2017-2018.

Politični dialog med državama je bil vzpostavljen med obiskom Predsednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva v Ljubljani maja 2002, kot tudi v času povratnega obiska Predsednika RS M.Kučana v Astani septembra 2002.

Nov zagon k razvoju dvostranskih odnosov je bila dan ob državnem obisku v Kazahstanu predsednika Slovenije Danila Turka na 10-12 novembra 2009. Med obiskom je potekal poslovni forum podjetnikov obeh držav.

Predsednik republike Slovenije Danilo Turk se je udeležil tudi Vrha OVSE v Astani 1-2 decembra 2010. Slovensko vodstvo je zagotovljalo trajno podporo pobudam Kazahstana kot predsedujoči OVSE, vključno s tem, da je Slovenija postal eden prvih zagovornikov Vrha v Astani.

13 junij 2013 je bil uradni obisk namestnika predsednika vlade - ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije K.Erjavec v Astani, ob katerem je potekal kazahstansko-slovenski poslovni forum.

17. februarja 2017 so v Astani potekale prve kazahstansko-slovenske politične konzultacije. Kazahstansko delegacijo je vodil namestnik ministra za zunanje zadeve R.Vasilenko, slovensko pa državna sekretarka MZZ Republike Slovenije D.Bavdaž Kuret. Med posvetovanji se je razpravljalo o celotnem spektru dvostranskega sodelovanja od ustanovitve diplomatskih odnosov.

13-16 junij 2017 sta bila na obisku v Astani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Z.Počivavšek ter minister za infrastrukturo P.Gašperšič zaradi sodelovanja v AEF X. V času obiska je slovenska delegacija obiskala razstavo Expo 2017 in opravila b2b sestanke.

Kazahstan meni, da je Slovenija pomemben trgovinski in gospodarski partner v jugovzhodni Evropi. Za kratko zgodovinsko obdobje se je od vzpostavitve diplomatskih odnosov okrepilo kazahstansko-slovensko sodelovanje in doseglo dokaj visoko raven. V Kazahstanu delujejo številna slovenska podjetja, med njimi tudi Krka, LEK, Iskratel in drugi. Kazahstansko-slovenska medvladna komisija za ekonomska vprašanja deluje, naslednja seja bo predvidoma za junij 2018.

Dvostranski trgovinski promet za obdobje januar-december 2017 je znašal 112,78 milijona dolarjev (izvoz 26,5 milijona dolarjev, uvoz 86,2 milijona dolarjev), leta 2016 pa 99,1 milijona dolarjev izvoz - 23,8 milijona dolarjev, uvoz - 75,3 milijona dolarjev.).

Prav tako je treba opozoriti, da k spodbujanju dvostranskega trgovinskega in gospodarskega sodelovanja v veliki meri prispeva Kazahstansko-slovenski poslovni klub, ki je bil ustanovljen decembra 2014 na pobudo podjetnikov Slovenije in Kazahstana. Cilj kluba je razširiti sodelovanje med gospodarstvi obeh držav. Klub je svojo dejavnost usmeril na delo v segmentu B2B. KSBC redno organizira potovanja slovenskih poslovnih delegacij v Kazahstan, v okviru katerih organizira sestanke članov delegacij s predstavniki državnih organov in kazahstanskih družb z namenom nadaljnjega razvoja komercialnega sodelovanja med državami. Zadnji takšen obisk je bil organiziran decembra lani in je bil zelo ploden. Letos KSBC gradi zelo ambiciozne načrte za razvoj poslovanja med Kazahstanom in Slovenijo, kar se bo nedvomno uresničilo.

Prepričan sem, da se bodo odnosi med našimi državami še naprej dinamično razvijali v korist narodov obeh držav, čemur bo prispeval tudi današnji seminar, ki vam bo pomagal bolje poznati Kazahstan.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: