Patenti programske opreme - priložnost ali nevarnost?

author: Samo Zorc, Ministry of Higher Education, Science and Technology, Government of the Republic of Slovenia
published: Feb. 25, 2007,   recorded: April 2005,   views: 3235

See Also:

Download article icon Download article: solomon_zorc_ppopa_clanek.pdf (139.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predavanje povzema nekatere dileme glede patentiranja programske opreme, predvsem z vidika patentiranja algoritmov in poslovnih metod izvedenih v povezavi z računalniskimi programi. Dileme v osnovi kazejo na to, da je sam koncept in posledicno nekateri učinki uporabe v industriji razvoja programske opreme, specifični v nekaterih svojih značilnostih, vprašljiv in zaskrbljujoč. To se kaže predvsem v ZDA, kjer je tako patentiranje široko omogočeno.

Trenutno se tudi v EU pripravlja direktiva, ki naj bi to področje bolj jasno regulirala, poraja pa se vprašanje ali in v kaksni meri naj EU in s tem tudi Slovenija sledi ureditvi ZDA. Predavanje je namenjeno predvsem osvetlitvi problematike, ki bi vzpodbudila siršo strokovno razpravo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: