Metaanaliza genomskih podatkov (v okviru projekta EET-Pipeline)

author: Bernard Ženko, Odsek za tehnologije znanja, Institut "Jožef Stefan"
published: Oct. 10, 2011,   recorded: September 2011,   views: 2940
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Količina dostopnih genomskih podatkov je v zadnjem času močno narasla, s tem pa so se močno povečale tudi zahteve po metodah za njihovo analizo. Z izrazom metaanaliza genomskih podatkov običajno označujemo analizo podatkov dobljenih z različnimi tehnologijami (npr. različni tipi mikromrež, mikromreže CGH, spektri, itd.). V predavanju bomo na kratko predstavili rezultate mednarodnega projekta EET-Pipeline, ki se je ukvarjal z raziskavami embrionalnih tumorjev. Osredotočili se bomo na metaanalizo genomskih podatkov s katero smo iskali ciljne mehanizme (npr. gene in povezave med njimi), ki bi lahko služili za razvoj novih diagnostičnih orodij in terapij za zdravljenje embrionalnih tumorjev. Razvili smo metodologijo za rangiranje genov na osnovi različnih tipov podatkov ter na ta način dobili bolj zanesljivo oceno pomembnosti posameznih genov za razvoj embrionalnih tumorjev. Z uporabo metode za rekonstrukcijo genskih mrež smo nato določili povezave med najpomembnejšimi geni in nekaj genov z največ povezavami je bilo izbranih za laboratorijske analize. Prvi rezultati kažejo, da ti geni res igrajo pomembno vlogo pri razvoju embrionalnih tumorjev.

See Also:

Download slides icon Download slides: solomon_zenko_metaanaliza_01.pdf (6.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: