Kaj je to "Microsoft .NET"?

author: Klemen Žagar, Cosylab d.d.
published: Feb. 25, 2007,   recorded: September 2002,   views: 4532
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V predavanju "Microsoft .NET" bomo spoznali temelje, na katerih je pred več kot dvemi leti Microsoft zacel graditi svojo sedanjost. Osredotočili se bomo na tako imenovano "skupno izvajalno okolje" (Common Language Runtime, CLR). Najprej bomo pojasnili odnos med Microsoft .NET in CLR, zatem pa si bomo ogledali delovanje in zgradbo CLR. Videli bomo, kako CLR izkorišča prevajanje tik-pred-zdajci (Just-in-Time compilation, JIT), smetarjenje (Garbage Collection), kako je je zagotavljena varnost izvajalnega okolja, ...
Ogledali si bomo, kakšne so možnosti povezovanja okolja CLR s COM/COM+, Windows API in drugimi sistemi, ter kako je s prenosljivostjo programov, prevedenih za CLR, med platformami. Za konec se bomo se spoznali razlike med Java in CLR. V okviru seminarja bodo naslednje demonstracije:
(1) Napisali bomo program "Hello World", kjer si bomo ogledali kako izgleda C# in kako izgleda program preveden v vmesno kodo.
(2) Za primerjavo bomo program "Hello World" napisali se v t.i. "Managed C++", ki je interpretiran C++ znotraj .NET orodij.
(3) Ogledali si bomo kako se naredi spletni servis (Web Service) za faktorizacijo stevil
(4) Naredili bomo spletno aplikacijo ASP.NET, ki konzumira spletni servis za faktorizacijo stevil
(5) Ogledali si bomo kako je s prenosljivostjo kode na Linux.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: