Robotsko učenje in planiranje potiskanja predmetov

author: Miha Troha, Mathematical Institute, University of Oxford
published: Jan. 18, 2011,   recorded: January 2011,   views: 3253
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na seminarju bomo obdelali strojno učenje in uporabo induciranih modelov na domeni robotskega potiskanja predmetov. Tako učenje kot uporabo opazujemo iz dveh zornih kotov: kvalitativnega in numeričnega. V fazi učenja za izdelavo kvalitativnega modela uporabimo Šucev algoritem QUIN, za izdelavo numeričnega modela pa lokalno uteženo regresijo in kvalitativno zvesto učenje (Šucev algoritem QFilter). Vsakega izmed modelov nato uporabimo za izvedbo nalog potiskanja predmetov. Pri tem smo razvili nov način uporabe kvalitativnega modela, ki smo ga imenovali kvalitativno planiranje. Izkaže se, da le-ta izjemno zmanjša kompleksnost planiranja in hkrati izboljša izvedbo.

See Also:

Download slides icon Download slides: solomon_troha_ruppp_01.pdf (655.3 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: