Strojno učenje naključnih števil

author: Marko Robnik Šikonja, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
published: Dec. 29, 2007,   recorded: November 2007,   views: 3144

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Številni algoritmi strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja potrebujejo za svoje delovanje elemente naključnosti, ki jih simulirajo s psevdo-naključnimi števili. Tipično se uporabniki z njihovo kvaliteto ne ukvarjajo, vendar se s tem, kot bomo videli, spuščajo na nevarno spolzka tla. V uvodu si bomo na kratko pogledali nekaj načinov generiranja psevdo-naključnih števil in statističnih testov, s katerimi preverjamo njihovo naključnost. Glavni del predavanja bo namenjen predstavitvi, kako lahko odvisnosti med generiranimi števil ugotavljamo s tehnikami strojega učenja. Preverili smo nekaj znanih in pogosto uporabljanih generatorjev. Predstavil bom poskuse v klasifikaciji, regresiji in ocenjevanju atributov. Predavanje temelji na skupnem delu s Petrom Savickyjem.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: