Evolucijska optimizacija geometrije elektromotorja

author: Gregor Papa, Condensed Matter Physics, Jožef Stefan Institute
published: Feb. 25, 2007,   recorded: June 2004,   views: 3214

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na seminarju bo predstavljen praktičen primer uporabe genetskega algoritma za reševanje kompleksnega nelinearnega optimizacijskega problema. V okviru projektnega sodelovanja s tovarno elektromotorjev in gospodinjskih aparatov Domel d.d. iz Železnikov smo se lotili reševanja problema modeliranja rotorskega in statorskega dela univerzalnega elektromotorja za vgradnjo v sesalne enote.

S kombinacijo delovanja genetskega algoritma in FEM programskega orodja Ansys smo optimizirali neodvisne geometrijske lastnosti rotorska in statorske rezine. Učinkovitost tovrstne evolucijske optimizacije se je potrdila preko povečanja izkoristka in učinkovitosti optimiranega elektromotorja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: