Patologija Minimaxa

author: Mitja Luštrek, Condensed Matter Physics, Jožef Stefan Institute
published: Feb. 25, 2007,   recorded: March 2004,   views: 3038

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Skoraj vsi programi za igranje iger temeljijo na preiskovanju drevesa igre in načelu minimaksa. Praksa kaže, da se z večanjem globine preiskovanja igranje izboljšuje. Iz tega bi bilo moč sklepati, da minimanks zmanjša napako, ki jo naredimo, ko hevristično ocenimo stanja igre v listih. Ze pred 20 leti pa so na videz smiselni teoretični modeli pokazali prav nasprotno. Poizkusov razlage je bilo precej, dokončnega odgovora pa se do danes ni. Poizkusila bova nekoliko osvetliti opisani problem in predstaviti najine ugotovitve. Pokazala bova, kakšne razultate dobimo, če se omejimo manj kot v preteklih raziskavah, in kaksne implikacije ima to za programe za igranje iger. Opisala bova tudi algoritem, ki omogoča analizo vseh dreves igre izbrane globine (ki jih je lahko 10 na vec 1000), in kaj nam pove o podobnosti med bližnjimi stanji igre - lastnosti, ki najverjetneje pojasnjuje, zakaj se minimaks v praksi obnese. Pokazala bova tudi spodbudne rezultate, ki jih dobimo, če za ocene stanj igre namesto zmag in porazov, kot se je to počelo do sedaj, uporabimo realna števila.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: